Специалност дърворезба

 

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на декоративни мотиви и изображения. Освен практически умения, сръчност, техники и технологии при художествената обработка на дърво, специалността развива чувство за мащаб и отношение към интериорното и екстериорно пространство. Учениците практически се запознават с употребата на различни видове машини, инструменти, материали, като на практика създават художествени продукти от дърво. Освен върху изработването на произведения на резбарското изкуство, основен акцент пада върху проектирането, което включва запознаване с основните принципи за изграждане на хармонични форми и композиции.

Галерия

 
Translate »