Орфей Миндов

Директор на НГПИ „Тревненска школа“

През 1985 г. завършва дърворезба в Средно художествено училище за приложни изкуства – гр. Трявна. През 1992 г. завършва скулптура във факултета по „Изобразителни изкуства“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. ВеликоТърново.

От 1995 г. е учител по скулптура в Тревненската художествена гимназия. В периода 1999 – 2007 г. е помощник-директор, а от 2010 г. е неин директор.

От 1997 г. е член на Съюза на българските художници – секция Скулптура. През 2000 г. е съосновател на Арт група „Дупини“ Между 2006 и 2009 г. е организатор на Международен Симпозиум по медална скулптура – В. Търново. От 2011 г. е ежегоден организатор и участник на Международен симпозиум „Форма“ – гр. Трявна. От 2000 до 2007 г. е организатор и участник на Международен пленер – махала Дупини, а от 2013 г. на Международен симпозиум „Art-Nature“ с. Габровци.

Участвал в десетки изложби, симпозиуми и артистични проекти в страната и чужбина.

учител по Рисуване и Живопис, главен учител

учител по Художествена дърворезба, Учебна практика и Компютърна графика по специалността

учител по Художествена дърворезба и Учебна практика

учител по Художествена дърворезба

учител по Иконопис

учител по Иконопис

учител по Интериорен дизайн и Вътрешна архитектура

учител по Интериорен дизайн

учител по Живопис

учител по История на изкуството и Компютърна графика

учител по Скулптура и Пластична анатомия

учител по Рисуване

учител по Български език и литература

учител по Математика и Информационни технологии

учител по Английски език

учител по Aнглийски език

учител по Химия, Физика и Биология

учител по Рисуване

учител по История, Философия, География и Гражданско образование

учител по Физическа култура и спорт

Учител по Немски език

Възпитател

Възпитател

Възпитател

майстор учебна работилница и учител по Учебна практика

Портиер

Главен счетоводител

Администратор

Библиотекар

параджия

Георги Гочев

Роден през 1956 г. в гр. Габрово. Завършва специалност „Живопис“ на Средно специално художествено училище за изящни изкуства – гр.
Казанлък. Дипломира се в специалност „Живопис“ на Висшия институт за изобразително изкуство „Н. Павлович“ – гр. София, понастоящем Национална художествена академия. Между 1985 г. и 1987 г. е преподавател по рисуване в същото висше училище. Работи в областта на живописта. Негови творби са притежание на частни колекции и музеи. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 1988 г.

Ненчо Ненчев​

Роден през 1955 г. в c. Здравковец област Габрово. Завършва Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура в гр. Трявна. Дипломира се в специалност „Дърворезба“ на Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ – гр. София, понастоящем Национална художествена академия. От 1985 г. е водещ преподавател в специалност Художествена дърворезба в НГПИ „Тревненска школа“.

Емил Горанов

Роден през 1964 г. в Трявна. В периода 1978 – 1983 г. учи в Средно специално художествено училище за приложни изкуства – Трявна в специалност „Художествена обработка на дървото“. Между 1985 и 1990 г, учи в специалност „Дърворезба“ на Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ – гр. София, понастоящем Национална художествена академия. От 1990 г. учител в НГПИ „Тревненска школа“.

Кристиян Димитров

Роден 1994 г. в Габрово. През 2013 г. завършва НГПИ „Тревненска школа“, град Трявна в специалност „Художествена дърворезба“. През 2017 г.
завършва бакалавърска степен в специалност „Дърворезба“ на Националната художествена академия. През 2019 г. се дипломира и като магистър в същата специалност. Участник, а в последствие и водещ на уъркшопи в рамките на Образователна платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ на сдружение АЛОС. Взема участие в редица артистични и образователни проекти в България, Германия, Испания и САЩ. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2020 г.

Десислава Гетова

Родена 1975 г. в гр. Плевен. През 2000 г. завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Иконография“. Участва в множество групови национални и международни изложби. Изпълнява иконостасни икони за православни храмове. Носител на награда за творчески постижения в Шесто международно биенале на църковните изкуства, Велико Търново. Нейни творби са притежание на частни колекции в страната и чужбина. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2015 г.

Гергана Петкова

Родена 1991 г. в гр. Луковит. Бакалавър в специалност „Църковни изкуства“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и магистър по „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участник в Трето и Пето биенале на църковните изкуства гр. Велико Търново, изложба „Радост и светлина“, Париж 2018 г. Развива се в сферата на иконописта. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2019 г.

Галина Динева

Родена 1993 г. в Габрово. През 2012 г. завършва „Интериорен дизайн“ в
Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ – Трявна. През 2016 г. се дипломира като бакалавър в специалност „Индустриален дизайн“ на Националната художествена академия „Николай Павлович“ – София, а пред 2018 г., като магистър по „Интериорен и екстериорен дизайн“ в същата катедра. Има участия в групови изяви в национални и международни форуми. Работи в сферата на интериорния и графичния дизайн. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2016 г.

Георги Димитров

Роден през 1961 г. в Трявна. През 1981
г. завършва „Художествена обработ-
ка на дървото“ в първия випуск на
новооткритото Средно специално
художествено училище за приложни
изкуства „Тревненска школа“, а през
1988 г. се дипломира в специалност
„Дърворезба“ във Висшия институт
за изобразителни изкуства „Николай
Павлович“ – София, в класа на проф.
Кънчо Цанев. Завръща се в родното
училище като учител по дърворезба и художествен мебел. От
1993 – 1998 г. е технолог в специалност „Дърворезба“ в Нацио-
нална художествена академия. Следващите тринадесет години
работи на свободна практика: скулптура, дърворезба и керамика.
Участва в изложби и симпозиуми. От 2011 г. отново е преподава-
тел в НГПИ „Тревненска школа“.

Доц. Цветан Колев

Роден 1949 г., гр. Габрово. Завършил висше художествено образование в специалност „Текстил“ на Московския текстилен институт, Русия през 1976 г. Между 1976 г. и 1992 г. е заместник-директор и преподавател в Средно специално xудожествено училище за приложни изкуства – гр. Трявна. От 1992 г. до 2005 г. е директор на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна. От 2008 до момента е доцент в специалност Живопис на Факултет за изящни изкуства при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Работи в областта на живописта. От 2015 г. е отново преподавател в НГПИ „Тревненска школа“.

Доц. д-р Добрин Атанасов

Роден 1978 г. в Габрово. Завършил „Художествена обработка на дървото“ в Средно специално художествено училище за приложни изкуства „Тревненска школа“ – Трявна. Магистър по „Педагогика на изобразителното изкуство“ в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и доктор по „Методика на обучението по изобразително изкуство“ (ВАК). Преподавател по съвременно изкуство и графичен дизайн в Софийския университет. Участва в артистични и образователни проекти в България, Германия, Холандия, Полша, Италия, Чехия, Словакия, Естония, Молдова и Сърбия. Член на сдружение „Изкуство в действие“ и съучредител и зам.-председател на Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2012 г.

Деян Боев

Роден 1992 г. в Разград. Завършва специалност „Интериорен дизайн“ в НГПИ „Тревненска школа“, град Трявна. Магистърска степен в специалност „Изящни изкуства – скулптура“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Между 2012 и 2015 г. е член на арт група „Дупини“. През 2016 г. е съосновател и председател на група „МНОГОТОЧИЕ“ През 2016 и 2017 г. работи като фондохранител в Художествена галерия „Христо Цокев“, гр. Габрово. Настоящ докторант към Катедра „Скулптура“ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Участва в редица самостоятелни и групови проекти, биеналета, симпозиуми и научни конференции. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2018 г.

Никифор Апостолов

Роден през 1973 г. в Габрово. Завършил „Художествена обработка на дървото“ в Средно специално художесрвено училище за приложни изкуства „Тревненска школа“ – гр.Трявна. Магистър по „Художествено пространствено оформление и приложна графика в Национална художествена академия „Николай Павлович“ гр. София. Професионални реализации в сферата на екстериорния и интериорния дизайн, и киното като макетист, декоратор и художник на терен. Автор на самостоятелни изложби в България, Франция и Швейцария. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2018 г.

Мартин Лалев

Роден през 1992 г. в град Стара Загора. Завършва „Българска филология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, където учи в магистърска програма „Литература и култура“. През 2014 г. е отличен с втора награда в тридесет и първото издание на Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Има публикации в „Литературен вестник”, електронно списание „LiterNet“, както и в други медии и студентски издания. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2020 г.

Александър Василев

Александър Василев е роден през 1976 г. в град Русе. През 1995 г. завършва Техникум по икономика „Рачо Стоянов“ гр. Дряново в специалност „Промишленост“. През 2002г. завършва Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов в специалност „Информатика“. Преподавател е по Математика и Информационни технологии в НГПИ „Тревненска школа“ от 2022 г.

Калина Тотева

Родена през 1970 г. в град Трявна. Магистър по английска филология от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. От 1995 преподава английски език на ученици и възрастни. Има специализации в Лондонски университет и Оксфорд Хаус Колидж във Великобритания и Университета в Лимерик, Ирландия. Квалификационни курсове в Унгария, Франция, Белгия, Испания. С интереси в областта на интегрираното обучение по предмети на чужд език (метода CLIL) и разработването на учебни програми по чужд език за различни цели и възрастови групи. Работи в международни екипи и има преведени и адаптирани над 15 електронни и печатни учебни помагала в областта на чуждоезиковото обучение, туризма, устойчивото развитие, предприемачеството и др.

Веселин Василев

Веселин Василев – учител по Aнглийски език. Роден в град Трявна през 1971 г. Учил е в Гимназия с преподаване на западни езици „Захари Стоянов“ в град Сливен. Има степен бакалавър по английска филология от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ със специалност учител по английски език и литература. Има тридесет години опит като преподавател по английски език. Преподава в НГПИ „Тревненска школа“ в периода 2000 – 2008 година и от 2015 година насам.

Йоана Трифонова - Станчева

Йоана Трифонова – Станчева. Родена през 1994 г. в гр. Дряново. Завършва през 2013 г. СОУ „ Петко Рачев Славейков“ в гр. Трявна. Дипломира се през 2017 г. в специалност „ Химия“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. От 2021 г. е преподавател по Химия и Физика в НГПИ „Тревненска школа“.

Димитър иванов

Роден 1993 г. в София. През 2012 г. завършва НГПИ „Тревненска школа“, специалност „Интериорен дизайн“. През 2016 г. се дипломира като бакалавър в специалност „Рекламен дизайн“ на Националната художествена академия, гр. София. През 2018 г. се дипломира като магистър със специалност „Теория и практика на художественото образование“ в същия университет. От 2016 до 2018 г. работи в рекламната сфера. От 2018 до 2020 г. работи като хоноруван преподавател в Националната художествена академия, София в катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“. Между 2018 и 2023 г. работи като преподавател по Изобразително изкуство в общообразователно училище.

Участва в редица самостоятелни, общи изложби и фестивали за изкуства. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2023 г.

Мая Тасева

Мая Тасева е родена през 1979 г. в град Трявна. Дипломира се през 2002 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ гр. Варна, в специалност „История“, със специализация „История на България и архивистика“. От 2022 г. е преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ по История, Философия и Гражданско образование.

Искрен Иванов

Роден 1985 г. в гр. Русе. От дете живее в гр. Трявна. Завършил бакалавър в Националната спортна академия „Васил Левски“ с треньорски и учителски профил и магистърска степен във Великотърновски университет „СВ. св. Кирил и Методий“. Тренирал бойни изкуства от малък и състезавал се в различни дисциплини като карате киокушин, ММА, граплинг, бразилско джу-джитсу и др. От края на 2015 г. е треньор по карате в Спортен клуб „Хикари“ – Трявна. Учител по ФВС в НГПИ „Тревненска школа“ от 2019 г.

Даниела Цакова

Даниела Цакова – учител по Немски език, Родена през 1971г в гр.Трявна.През 1990г. завършва “Художествена обработка на дървото” в ССХУ за ПИ “Тревненска школа” – гр.Трявна.
По-късно следва във ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”- В.Търново със специалност приложна лингвистика – руски и немски език, специализира педагогика. Има опит като учител и преводач с немски език. От 2021г е преподавател по немски в НГПИ “Тревненска школа”

Румен Рачков

Роден 1962 г. в Стражица. Завършва Средно специално художествено училище за изящни изкуства – гр. Казанлък в специалност „Живопис“. Дипломира се в специалност „Живопис“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1992 г. Между 1994 и 2007 г. е преподавател по Изобразително изкуство в СОУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица. От 2007 до 2009 г. е преподавател по Живопис в НГПИ „Тревненска школа“. Член на арт група „Дупини“. Участва в десетки изложби, симпозиуми и артистични проекти в страната и чужбина. Работи като възпитател в НГПИ „Тревнвнска школа“ от 2011 г.

Димитър Димитров

Роден през 1963 г. в Трявна. В периода 1977 – 1982 г. учи в Средно специално художествено училище за приложни изкуства – Трявна в специалност „Художествена обработка на дървото“. От 1984 до 1989 г. е студент по Дърворезба във Висшия институт за изобразително изкуство „Н. Павлович“ – гр. София, понастоящем Национална художествена академия при проф. Антон Дончев. От 1989 г. работи в НГПИ „Тревненска школа“ гр. Трявна като учител по дърворезба и учебна практика, а от 2019 г. е възпитател.

Веселин Видев

Роден 1960 г. в град Стара Загора. Завършил Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“. Има следдипломна квалификация по „Външна търговия и международно право“ в Университета за национално и световно стопанство, София. Работи като възпитател в НГПИ „Тревненска школа“ от 2009 г.

Константин Шишков

Роден 1958 г. в гр. Трявна. Завършил „Художествена мебел“ в Средно специално художествено училище за приложни изкуства „Тревненска школа“ – Трявна. През 1981 г. се дипломира като учител по труд и техника и изобразително изкуство в Учителски институт „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Дупница. В периода 1996 – 2005 г. е учител по Учебна практика и Интериорен дизайн в Средно художествено училище за приложни изкуства – Трявна. От 2011 г. отново работи в НГПИ „Тревненска школа“

Дилян Ангелов

Роден през 1999 г. в град Трявна. Завършва „Интериорен дизайн“ в НГПИ „Тревнeнска школа” през 2018 г. През 2022 г. се дипломира във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в специалност „Скулптура“. Участва в множество общи изложби, пленери и симпозиуми. От 2022 г. е майстор в НГПИ „Тревнeнска школа“.

Райчо Митев

Роден през 1952 г. в град Трявна. Завършил специалност „Мебелно столарство“ в Техникум по дървообработване вътрешна архитектура в гр. Трявна. През 1978 г. се дипломира като организатор културно-просветна дейност и музика в Института за културно-просветни кадри в гр, Варна. От 1981 г. до момента работи като майстор учебна работилница в Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа – гр. Трявна.

Валя Денкова

Родена през 1976 г. в град Шумен. Завършва Средно специално художествено училище в гр. Трявна, специалност „Реставрация на художествена мебел“ през 1994 г. Дипломира се в Стопанска академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов през 2000 г. като „Икономист-мениджър“. От 2020 г. е счетоводител в НГПИ „Тревненска школа“.

Татяна Атанасова

Родена през 1969 г. в град Трявна. Завършила е Средно общо-образователно училище „Петко Рачев Славейков“ – Трявна през 1987 г. В периода 1987 – 1990 г. е деловодител във Вълненотекстилен комбинат „Ангел Кънчев“ в същия град. От 1990 г. е завеждащ административна служба в НГПИ „Тревненска школа“.

Соня Печенякова

Родена през 1986 г. в град Трявна. Завършила през 2005 г. специалност „Информатика” в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово. През 2009 г. завършва бакалавърска степен „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на търговията„ в Стопанска академия „Димитър Ценов“ гр. Свищов, а през 2011 г. като магистър по „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“ в същата катедра. През 2010 – 2011 г. работи в компания за възстановяване на данъци от чужбина. От 2011 до 2022 г. работи в Национален телеком като управител на магазин. От 2022 г. се присъединява към екипа на НГПИ „Тревненска школа“.

 

Пепа Мъглова

Родена през 1956 г. в гр. Трявна. Завършва Средно общообразователно училище „П. Р.Славейков“, гр. Трявна. Магистър по „Българска филология“ и „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Въвежда иновативни практики в работата си, като свързва художестваната литература с други изкуства и области на познанието. Стимулира новаторството и творческото мислене. Поставя началото на училищен конкурс за творческо писане. Преподавател в НГПИ „Тревненска школа“ от 1982 г.

Иван Цанев

Роден 1980 г. в гр. Габрово. Завър- шил Средно общообразователно училище „Петко Рачев Славейков“ в гр. Трявна през 1998 г. Между 2001 и 2007 г. работи като майстор ковач във фирма „Габи“ – Трявна. От 2007 до 2015 г. работи в Община Трявна като шофьор, а между 2015 и 2018 г. е кметски наместник към същата община. Работи в НГПИ „Тревненска школа“ от 2919 г.