История

Стремежът да се съхранят традициите на Тревненската възрожденска школа в областта на художествената обработка на дърво води до откриване, през 1920 г., на държавно столарско училище в гр. Трявна. Това е първата решителна крачка за възобновяване на художествените занаяти и национални традиции чиито функции и значение след Освобождението затихват. Целта е постепенно да се излезе от рамките на обикновения занаят и да се наложат оригинални стилистични, пластични и технически решения. Училището става средище, което привлича талантливи преподаватели, като завършилия в Мюнхен художник Иван Христов. Той дава идеята за основаване на музей по резбарско изкуство и така се спасяват от унищожение ценни художествени произведения. През различни периоди като възпитаници и преподаватели, през училището преминават изкуствоведа Димитър Друмев, резбарите Цаньо Антонов, Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, проф. Антон Дончев и др.

Значимостта на тяхната заслуга не е само в рамките на Тревненската школа, а в цялата българска пластична култура. След създаването си до днес училището преминава през различни форми на своето развитие:

1920 – 1943 г.

Държавно столарско училище

1943 - 1945 г.

Държавно промишлено училище

1945 – 1948 г.

Държавно средно училище по дърворезба и сградостроителство

1948 - 1957 г.

Народна техническа гимназия по дървообработване, вътрешна архитектура и сградостроителство

1957 – 1976 г.

Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура „Тревненска школа“ 

1976 – 2009 г.

Средно специално художествено училище за приложни изкуства 

2009 г. - до момента

Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“. 

Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности – „Художествена дърворезба“, „Интериорен дизайн“ и „Иконопис“. Създава се възможност за пълно разгръщане на творческите усилия на учители и ученици за изучаване на възрожденската традиция в художествената обработка на дървото и осмислянето ѝ в съвремието. Обновяват се формите и стилистиката. Дипломните работи не се затварят само в двуизмерни решения на релефите, а минават в пространството. Творби на учениците са представени на изложби в София, Пловдив, Варна, Габрово, Сливен, Котел, Орешак, както и във Варшава, Закопане и Честахова в Полша, Атина в Гърция, Аалс и Брюксел в Белгия, Лондон, Великобритания и др.

Училищата по изкуствата към Министерство на културата, каквото е и НГПИ „Тревненска школа“ – Трявна изпълняват и функцията на художествено-творчески и културни средища и дават база за развитие на личността в съответната област. Целите и задачите на обучение в училищата по изкуствата не са просто овладяване на минимум от професионални знания и умения за получаване на професионална квалификация и упражняване на дадена професия, а полагане основа на професионална култура, върху която се осъществява и по-нататъшното развитие в съответната област.

Училищата по изкуствата са етап от цялостната система на художествено и хуманитарно образование – школи, училища, висши учебни заведения, като между отделните етапи има взаимовръзка. Творческата и изследователска дейност в тези училища са заложени нормативно в специалната подготовка като задължителна в учебен план и има определящо значение.

Училището е участвало в много национални и международни конкурси и наши възпитаници са печелили награди. В училището по специалните предмети преподават високо квалифицирани учители, изявени творци – художници с богат преподавателски опит. През 2010 г. НГПИ „Тревненска школа“ е удостоено от Съвета на европейската научна и културна общност със Златна книга за висок професионализъм и Златен печат за принос в развитието на българската култура.

През 2015 г. училището придобива статут на член и се присъедини към Международната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища.

През 2016 г. получава и почетен знак от Национален дарителски фонд „13 века България“.

На своя 100 годишен юбилей НГПИ “Тревненска школа” бе удостоено с най- голямото отличие почетен знак на Министерството на културата „Златен век“, който се присъжда за изключителен принос към българската култура и за развитие на културното сътрудничество.

УЧИЛИЩНА БАЗА

Гимназията разполага с много добра материална и техническа база за обучение с най-съвременните за момента технологии в областта на 3D моделирането, в това число CNC машини, лазерен скенер, кътер, гравир и 3D принтери за изработване и тиражиране на арт-прототипи, макети и изделия от масивна дървесина. Учебният процес е обезпечен с обширни ателиета, работилници и кабинети, модерно оборудвани класни стаи, уникална библиотека, художествена галерия, дигитална арт- лаборатория оборудвана с 3D принтери, арт магазин, както и собствено модерно общежитие. Сградата е енергийно ефективна с локално парно. От 2020 година училището разполага с оборудвана Арт-лаборатория с 4 броя 3D принтери с които учениците изработват 3D макети, прототипи, както и скулптурни творби проектирани на компютърните програми 3D-Max и ZBrush в часовете по Скулптура и Компютърна графика по съответната специалност.