Специалност иконопис

 

Специалността е насочена към запознаване с християнското изобразително наследство и усвояване на средствата на православната християнска образност, следвана в традиционните български иконописни школи. Обучението включва натрупване на компетенции, свързани с православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта. Също така програмата запознава с разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на православния храм. На тази база, обучаващите се в специалността получават необходимата подготовка да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква; да създават икони и сувенирни продукти.

Галерия