Интериорен дизайн​

 

Интериорният дизайн се занимава с архитектурното и художествено оформление на вътрешните пространства на сградите. Целта е да се осигури най-благоприятна среда за работа и почивка. Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с проблемите при проектирането в интериорния дизайн. Изучават се най-общите закономерности в строежа на формите, основните композиционни принципи, приложението и ролята на цветовете в проектантския процес. Освен проектиране на интериорни решения, ключов момент в специалността заема проектирането и изработката на мебели от дърво. В процеса на подготовка учениците развиват практически умения и сръчност; запознават се с технологиите и техниките при художествената обработка на дървесината при изпълнение на интериорен дизайн; усвояват работата с дървообработващи машини и инструменти.

Галерия