СЛЕД 7 КЛАС

 

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит. Класирането е само от оценката от положения изпит.

Приемат се кандидати от цялата страна.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ: Група обемни тела по натура. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Време – 6 учебни часа. Материал – черен, по избор на кандидата.

СЛЕД 8 КЛАС

 

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности. Класирането е само от оценките от положените изпити. Приемат се кандидати от цялата страна след завършен VІІI клас в годината на кандидатстване.

ИЗПИТ №1: РИСУВАНЕ – Натюрморт с битови и геометрични предмети. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – черен, по избор на кандидата. Време – 6 учебни часа.

ИЗПИТ №2: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ Време – 6 учебни часа.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – Цветно изграждане на модулна композиция. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал –

ДЪРВОРЕЗБА – Светлосянъчно изграждане на композиция с растителен елемент. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – черен, по избор на кандидата.

ИКОНОПИС – Проектиране на декоративна композиция в цвят, организирана на основата на реални растителни и зооморфни елементи. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – темперна боя.

СЛЕД 9 КЛАС

 

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности. Класирането е само от оценките от положените изпити. Приемат се кандидати от цялата страна след завършен IV клас в годината на кандидатстване

ИЗПИТ №1: РИСУВАНЕ – Светлосянъчно изграждане на постановка с гипсова маска и драперия. Формат на листа 46/55 см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – молив, въглен, туш. Време – 6 учебни часа.

ИЗПИТ №2: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ Време – 6 учебни часа.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – Композиция от контрастни или допълващи се цветове с оптична илюзия за обем и пространство. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – темперна боя.

ДЪРВОРЕЗБА – Светлосянъчно изграждане на композиция със стилизирани растителни елементи. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материали – молив.

ИКОНОПИС – Проект за композиция от геометрични фигури с изразен център, православен символ и обрамчващ фриз с акценти. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материали – темперна боя.

СЛЕД 10 КЛАС

 

Кандидатства се за определен брой места в определени специалности. Класирането е само от оценките от положените изпити. Приемат се кандидати от цялата страна след завършен X клас в годината на кандидатстване.

ИЗПИТ №1: РИСУВАНЕ – Светлосянъчно изграждане на постановка с гипсова маска и драперия. Формат на листа 46/55см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – молив, въглен, туш. Време – 6 учебни часа.

ИЗПИТ №2: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ Време – 6 учебни часа.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – Проектиране на интериорно пространство на стая от жилището в М 1:20. Формат: 35/50 см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – темперна боя, чертожни инструменти.

ДЪРВОРЕЗБА – Светлосянъчно изграждане на композиция със стилизирани зооморфни или антропоморфни елементи. Формат на листа –35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – молив.

ИКОНОПИС –  Идеен проект или копие на композиция на основата на реални или стилизирани зооморфни и/или антропоморфни  форми в духа на православната иконография. Формат на листа 35/50см. (осигурява се от училището в деня на изпита). Материал – молив, акварел, темперна боя.

Лятно училище за приложни изкуства иконопис и дърворезба

 

През лятото след тази учебна година НГПИ „Тревненска школа“- град Трявна отваря врати за лятно училище за приложни изкуства за деца от V, VI, VII и VIII клас. Заниманията ще са по специалностите дърворезба и иконопис, в групи до 10 деца. 

  • Занятията по дърворезба
  • Занятията по иконопис
  • Сдружение „Свят на бъдещето“ ще проведе игри, дискусии и практически занимания по теми като толерантност, инициативност, отговорност, адаптивност. 

График на дейностите: 09:00 – 12:00 ч. – занимания по иконопис 13:00 – 16:00 ч. – занимания по дърворезба 17:00 – 18:30 ч.- дейности на сдружение „Свят на бъдещето“. 

Срокът за записване за лятното училище е до 01.07.2023г. Кандидатите се приемат по реда на записването.