Провеждаме Лятно училище за деца от V до VIII клас със занимания по дърворезба и иконопис.

 
  • Заявление по образец, подадено в училището.
  • Копие от акт за раждане. При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на акта за раждане.
  • Копие от удостоверение за завършен VІІ клас.
  • Копие от медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност, издадено от личния лекар на ученика.

СЛЕД 7 КЛАС

Курсът на обучение е 5-годишен, след завършен VІІ клас и след успешно издържан конкурсен изпит. Класирането е само от оценката от положения изпит.
Приемат се кандидати от цялата страна.

055-contract-11
Global Certificate

Gravida nibh vel velit auctor aliquetn auci elit cons solliazcitudirem sem quibibendum sem nibhutis.

015-answer
Alumni Support

Gravida nibh vel velit auctor aliquetn auci elit cons solliazcitudirem sem quibibendum sem nibhutis.

034-ebook
Books & Library

Gravida nibh vel velit auctor aliquetn auci elit cons solliazcitudirem sem quibibendum sem nibhutis.