maya
Мая Тасева
преподавател
Биография

Родена през 1979г. в град Трявна. Дипломира се през 2002г. във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” гр. Варна, в специалност „История”, със специализация „История на България и архивистика”. От 2022г. е преподавател в НГПИ „Тревненска школа” по История, Философия и Гражданско образование.