Мекатлон

Втори ден от международния макетон. Учениците от 3 различни държави (с около 10 различни националности) и от 7 различни училища работят по предизвикателството си „Как да решим топлинния стрес в градовете“. В процес на бързо прототипиране, учениците и студентите подготвят своите презентации за представяне на своите концепции в международен видео разговор.