Учениците от НГПИ „Тревненска школа“ с идеи за местни решения на глобални предизвикателства.

Обучението „Младежко гражданско участие: от глобални предизвикателства към локални решения“ се организира от Форум за глокална промяна в партньорство със Си Ви Ес – България и имаше за цел да запознае младежите с целите за устойчиво развитие на ООН, глобалните предизвикателства, пред които е изправено човечеството и връзката им с ежедневието на местно ниво. Учениците дискутираха регионалното проявление на глобалните процеси и влиянието им върху собствения живот и трябваше да разработят идеи за локални решения на актуални глобални предизвикателства.

Обучението се проведе с методите на неформалното образование и активното участие на младите хора, които демонстрираха активна гражданска позиция по много актуални въпроси. С опита, натрупан от съвременното проектно базирано преподаване в гимназията, младежите лесно сформираха екипи и представиха своите креативни решения на глобални предизвикателства като замърсяването на околната среда и неравенствата в обществото, които те наблюдават и на местно ниво.

Обучението е част от по-голяма инициатива на Форум за глокална промяна, която стартира още през септември 2019 с подкрепата на Български фонд за жените и цели повишаване на информираността на момичетата и жените в Област Габрово за различните форми и инструменти за гражданско участие и генериране на идеи за конкретни мерки за адресиране на проблемите на местно ниво.