ScaleUPcycling

 

2022 г.

От настоящата година НГПИ „Тревненска школа“  започна партньорско участие по програма Erasmus+ KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth в проект ScaleUPcycling – Youth competence development on reuse and upcycling. Вижте още.

Проект Craft Your Future

 

2018 г.

Проект Craft Your Future по програма Erasmus+ с партньори Universitat Politècnica de València Валенсия и Frieslandcollege – Леоварден, Холандия. Проектът включва обмен между ученици и студенти от трите училища. Фокусът е насочен към съхраняване на автентичните занаяти, технологичното и дигитално обновяване и включването им в кръгова икономика. Вижте още.

Дни на дърворезбата в гр. Трявна

 

2018 г. – до момента

Проектът включва поредица от изяви – изложби, демонстрации, концерти и международен симпозиум „Облог в Трявна“ и празнично отбелязване на патронния празник на училището Гергьовден.

Проектно базирано обучение

 

2017 г.

Училището придобива статут на иновативно и въвежда системата на проектно базирано обучение. Това включва смяна на фокуса от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности за да се творчески решават проблеми. Проектно Базирано Обучение, насърчаващо креативността и творчеството, интердисциплинарният подход, предприемчивостта, класните и извънкласните дейности, обхващането, приобщаването и ефективната интеграция на всяко дете и не на последно място създаде позитивен климат на работа.

Занаятчийското обучение като втори шанс

 

2015 г.

„Занаятчийското обучение като втори шанс“ с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Творчески ателиета в „НГПИ Тревненска школа

 

2015 г.

Проект на доброволци от училището „Творчески ателиета в „НГПИ Тревненска школа“ и пролетен карнавал, финансиран от ИМКА Габрово.

Духът на букви и знаци

 

2014 г.

Проект „Духът на букви и знаци“ на НДФ „13 века България“. Проектът включва създаване на творби, свързани с българската писменост от ученици от училището и представянето им в две изложби – в галерия „Гъбенски“ в Трявна и в Българския културен институт в Лондон.

ФОРМА

 

2011 г.

„ФОРМА“- до момента училището организира всяка година Международен симпозиум „ФОРМА“ за живопис и Дървопластика за професионални визуални артисти. Вижте още тук и тук.

Паралелни стъпки, паралелни пространства

 

2011 г.

Включване на училището в разработването на Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ на Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Проектът включва поредица от уъркшопи изяви и обучения с ученици и преподаватели от училищата по изкуствата в областта на съвременните изразни форми в изкуството. Финансиран е от програма „Дебюти” на Национален фонд „Култура“, „Фондация Америка за България“, Местни власти и частни спонсори. Вижте още тук и тук.

Dizajn igraliste - Design Playground

 

2008 г. - до момента

„Dizajn igraliste – Design Playground“ – ежегодно участие на ученици от НГПИ „Тревненска школа“ в Международен симпозиум за арт мебел „Dizajn igraliste – Design Playground“ в Училище „Tehnicka skola Drvo Art” в Белград, Сърбия. Участват ученици от Сърбия, България, Унгария, Италия и Австрия. Проектът се финансира от австрийската фирма „Rehau“. Вижте още тук.

Училището приема японския доброволец Хонами Тани

 

2006 г.

Училището приема японския доброволец Хонами Тани от японската организация JICA, която преподава компютърно проектиране в рамките на 2 години.

Почистване на река Тревненска

 

2002 г.

Проект към Министерство на околната среда и водите – „Почистване на река Тревненска“.

Българските национални традиции и култура в процеса на евроинтеграция

 

1999 г.

Проект „Българските национални традиции и култура в процеса на евроинтеграция“ по програма „ФАР“ към Европейския съюз. Проектът включва провеждане на международен младежки пленер „Форма 99“ с участието на ученици от художествените училища в Трявна, Троян, Сливен и Смолян; изложба от пленера в галерия „Съни арт“ в София и отпечатване на рекламни материали.

Oбмен на практики по дърворезба между художественото училище в Трявна и Кантонално училище по дърворезба в Бриец

 

1997 – 2007 г.

Поредица от проекти за обмен на практики по дърворезба между художественото училище в Трявна и Кантонално училище по дърворезба в Бриец – Швейцария. Проектът е финансиран от швейцарската фондация „Болкан Асис“.

Съхранение и развитие на българските национални традиции и култура

 

1997 г.

Проект „Съхранение и развитие на българските национални традиции и култура“ – проект на Участие на Асоциация „Луди млади“ към фондация „Отворено общество“. Включва провеждане на ученически пленер в с. Орешак с участие на ученици от училищата в Трявна, Троян, Сливен и Смолян.

Учредяване на асоциация „Луди млади“

 

1996 г.

Учредяване на асоциация „Луди млади“ – организация на училищата за приложни изкуства в България. Обхваща художествените училища от Трявна, Троян, Сливен и Смолян.

Международен пленер по Дървопластика „Облог в Трявна“

 

1993 и 1995 г.

Международен пленер по Дървопластика „Облог в Трявна“, организиран съвместно с Община Трявна и клуб „Отворено общество“ – Габрово.