Специалности

 

По своята същност училищата по изкуствата съчетават формата на учебни заведения с функцията на художествено-творчески и културни средища, които захранват основни за страната културни процеси. В момента в НГПИ „Тревненска школа“ има три специалности „Художествена дърворезба“, „Интериорен дизайн“ и „Иконопис“. Успешно дипломиралите се ученици получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация „Художник“ или „Дизайнер“ по съответната специалност и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ в страната и чужбина.

Периодът на обучение е 5 години, като последната година учениците завършват с дипломна работа по техен проект реализирана в материал. Дипломната защита е публична а голяма част от творбите могат да се видят реализирани в интериорните и екстериорните пространства на училището, в изложбените му зали или в други частни интериори и църкви.

Две от специалностите ни – Дърворезба и Иконопис са защитени и това подпомага с допълнителни стипендии учениците изучаващи тези специалности.

Специалности